Mobila Verwaltungs GmbH
Annabergstr. 164
D-45721 Haltern am See

Telefon: +49 2364 6142, +49 2364 965186

E-mail: info@surfbox.de

Bankgegevens:

Volksbank Südmuensterland
Account no. 125279501
Bank code 40164528

IBAN. DE15401645280125279501
BIC / Swift GENODEM1LHN

Bevolmachtigde zaakvoerders: Dariusz Sterzel, Monika Sterzel
Rechtbank van registratie: Amtsgericht Gelsenkirchen
Registernummer:HRB B5976

BTW-nummer volgens § 27a UStG: DE 157 955 948

Verantwoordelijke volgens § 6 MDStV is Monika Sterzel

Alle gegevens en informatie op onze website zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. De juistheid, volledigheid en accuraatheid kunnen wij echter niet garanderen. Dit geldt ook voor websites van andere dienstverleners die u via een hyperlink raadpleegt. Voor de inhoud van deze pagina’s aanvaardt Mobila Verwaltungs GmbH (hierna Mobila GmbH genoemd) geen verantwoordelijkheid.

Elke reproductie van deze site of de inhoud vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobila GmbH tenzij reproductie al wettelijk is toegestaan.

Verklaring van beperkte aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Mobila GmbH behoudt zich het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”) die buiten de verantwoordelijkheid van Mobila GmbH vallen, geldt de aansprakelijkheid enkel in het geval dat Mobila GmbH kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.

Daarom verklaart Mobila GmbH uitdrukkelijk dat op het moment van het koppelen de betreffende gelinkte pagina’s vrij van illegale inhoud waren. Mobila GmbH heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/verbonden sites. Daarom distantieert Mobila GmbH zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle in het aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhavig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor elk gepubliceerd materiaal dat door de auteur zelf werd gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videobeelden, databanken, de inhoud ervan, vragen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient als onderdeel van het internetaanbod dat naar deze pagina verwijst, te worden beschouwd. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid. Mobila GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Mobila GmbH met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij tegen Mobila GmbH opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen.

Gegevensbescherming

Wij, Mobila GmbH, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen voor technische doeleinden verzameld. In geen geval zullen de gegevens worden verkocht of om andere redenen aan derden worden verkocht.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe wij deze bescherming waarborgen en welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Gegevensverwerking op deze website

Mobila GmbH slaat automatisch op de server logbestanden op die uw browser naar ons stuurt. Het zijn:

  • Het type browser / versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de binnenkomende PC (IP-adres)
  • Moment van het verzoek

Deze gegevens kunnen door Mobila GmbH niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt, de gegevens worden na een statistische analyse opnieuw gewist.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) Google Analytics gebruikt. “Cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie die door het cookie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gegenereerd wordt, wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten op te stellen en andere diensten omtrent websitegebruik en internetgebruik aan te bieden. Google geeft deze informatie in voorkomend geval ook verder aan derden, voor zover dit door de wet is toegestaan of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-software juist in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het recht op inlichtingen

U heeft altijd het recht op informatie met betrekking tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en bestemming en het doel van de verwerking van uw gegevens.

Geschillenbeslechting op het gebied van consumentenelektronica

Geschillen met de EUwijde online winkelen kan gemakkelijk worden opgelost in de toekomst. Voor deze, de EU-richtlijn 2013/11 VOLGENDE / EU betreffende alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken en een bijbehorende verordening (art. 14 van de Verordening nr 524/2013 ODR).

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). U kunt vinden het platform onder  http://ec.europa.eu/consumers/odr/