Consumenten in de zin van § 13 Burgerlijk wetboek hebben een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden:

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit genomen heeft. Als er meerdere bestelde goederen onder één bestelling vallen en deze apart worden geleverd, is de periode van veertien dagen vanaf de dag, dat u of de door u benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste van de goederen in bezit genomen heeft. Een bestelling vormt niet per se een eenheid, wanneer u meerdere producten besteld op hetzelfde moment bestelt. De afzonderlijke producten moeten aan elkaar gerelateerd zijn. Wanneer de goederen worden geleverd in verschillende zendingen of onderdelen, bedraagt de herroepingstijd ​​veertien dagen na de datum dat de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit is genomen door u of door een door u benoemde derde partij, die niet de vervoerder is.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Mobila Management GmbH,
Annabergstr. 164D
45721 Haltern am See
Tel: 0049 2364 6142
Fax: 0049 2364 69493,
E-mail: info@surfbox.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv, per post verzonden brief, fax, e-mail) over uw besluit u terug te trekken uit dit contract, ons informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde formulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping invullen en verzenden of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website www.surfbox.de elektronisch invullen en verzenden. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan zullen wij u voorzien van (bijvoorbeeld e-mail) een directe bevestiging van de ontvangst van deze herroeping.

Bijzondere aanwijzingen

Uw recht op herroeping vervalt voortijdig indien de overeenkomst volledig is nagekomen door beide partijen op uw uitdrukkelijke verzoek, voordat u uw herroepingsrecht uitgeoefend heeft. Als u ondernemer bent in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en u bij het sluiten van het contract in uw commerciële of zelfstandige functie handelde, bestaat het herroepingsrecht niet.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

Gevolgen van de herroeping

Als u uzelf terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaard levering heeft gekozen), en uiterlijk binnen veertien dagen terug onmiddellijk na de datum waarop de kennisgeving wordt ontvangen via uw opzegging van deze overeenkomst met ons. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval betaalt u kosten voor een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.

U hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u uw annulering aan ons, aan het bedrijf Mobila GmbH, Annabergstr. 164, D 45721 Haltern heeft doorgegeven, teruggezonden of overhandigd.

De deadline wordt voldaan indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen zijn verzonden of overhandigt aan de vervoerder die wij opdracht hebben gegeven.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten voor het terugzenden van goederen niet geschikt voor pakketvervoer (dakboxen), die worden opgepikt door een vrachtvervoerder, zal in hoogte hetzelfde bedrag zijn die u betaalt voor het heensturen + 50 %. . Bij goederen geschikt voor pakketvervoer zoals reserveonderdelen of imperiaal zijn de retourkosten 15.00 EUR in Duitsland (excl. een verdere 30.00 EUR vanuit het buitenland) of u kiest voor een eigen methode van retourzending. U moet voor de waardevermindering van de goederen alleen betalen, als dit waardeverlies terug te voeren is op iets wat niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te bepalen.

Einde van herroepingsvoorwaarden

-Versie: 13/6/2014