De volgende bepalingen en voorwaarden toepassen op alle artikelen op onze website surfbox.de en www.box2000.com.

1 Sluiting van de overeenkomst

Op dit portaal kan worden gecontracteerd alleen in de Duitse taal. Geef een bindend aanbod bij de MOBILA Verwaltungs GmbH hebt u gaan via de online bestelprocedure door het invoeren van de informatie die er nodig is en in de laatste stap de knop klikt u op ‘E-mail verzenden’. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, stuurt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling en details voor welke lijsten (ontvangstbevestiging). Dit ontvangstbewijs vertegenwoordigt geen aanvaarding van uw aanbod, maar u moet alleen informeren dat uw bestelling is ontvangen. Het contract alleen gesloten met de levering van de door u bestelde goederen.
2. de identiteitvan de aanbestedende partner
Het contract is gesloten met de Mobila Verwaltungs GmbH, tenzij anders aangegeven.
Annabergstr. 164, D-45721 Haltern am See
Zetel: Haltern am See Districtsrechtbank Gelsenkirchen HRB 5976
BTW-NUMMER: DE157955948
Schuldeiser id: DE75ZZZ00000192328
Managing Directeur Dariusz Sterzel, Monika Sterzel

3. Opslaan van persoonlijke gegevens

Zie Privacyverklaring.

4. Het toepassingsgebied ervan

Deze bepalingen en voorwaarden van Mobila (hierna ‘verkoper’) van toepassing op alle contracten gesloten een consument of aannemer (hierna te noemen de “klant”) met de verkoper ten aanzien van de goederen vertegenwoordigd door de verkoper en/of diensten. Deze opname wordt tegengesproken door de voorwaarden van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Een consument in de zin van deze algemene bepalingen en voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een gerechtelijke schikking voor een doel dat kan worden toegeschreven concludeert noch aan hun commerciële noch hun zelfstandige activiteit. Een ondernemer in de zin van deze algemene bepalingen en voorwaarden is elke natuurlijke of juridische persoon of een rechtspersoon maatschappij, die een gerechtelijke schikking in de uitoefening van hun zelfstandige professionele of commerciële activiteit is.

5. Sluiting van de overeenkomst

Op de verkoper website bevatte illustraties vertegenwoordigen geen bindende van de kant van de verkoper biedt, dienen zij te maken voor een bindend aanbod door de klant. De klant kan indienen per telefoon, schriftelijk, het aanbod per fax, per E-Mail, of via het online bestelformulier van de verkoper. Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier, de klant komt na het invoeren van zijn/haar persoonlijke gegevens en door te klikken op de knop ‘E-Mail verzenden’ in de laatste stap van het bestelproces van een juridisch bindend contract met betrekking tot de goederen die zijn opgenomen in de volgorde.
De verkoper kan aanbieden van het aanvaarden van de klant een schriftelijke (brief) of elektronisch verzonden opdrachtbevestiging (fax of E-Mail) of door levering van de goederen binnen vijf dagen. De verkoper heeft het recht om te weigeren de aanvaarding van de bestelling.
De orderverwerking en contact gehouden meestal per e-mail en automatische bestellingsproces. De klant heeft om ervoor te zorgen dat het e-mailadres geïndiceerd voor orderverwerking waar, is zodat de E-Mails geschuurd door de verkoper kunnen worden ontvangen op dit adres. De klant met het gebruik van spamfilters heeft in het bijzonder om ervoor te zorgen dat alle van de verkoper of die derde partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van bestellingen verzonden mails kunnen worden geleverd.

6 Terugkeren kosten bij de uitoefening van het herroepingsrecht

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten voor de terugkeer van de niet-pakket scheepvaart ingeschakeld goederen (dakkoffers), die worden opgepikt door doorsturen, zijn dezelfde die u voor het goederenvervoer per spoor in hoogte betaalt + 50 %. Pakket-ingesteld goederen zoals reserveonderdelen of imperiaal van de auto regelen een vrije terugkeer, op uw kosten of kosten van 15,00 EUR terug in Duitsland (plus een andere 30,00 euro uit het buitenland).

7 Recht van herroeping

U hebt het recht om te annuleren van dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen. De periode van herroeping is veertien dagen na de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebben genomen of heeft. Aantal goederen in het kader van één bestelling, en deze worden afzonderlijk geleverd, de periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet een vervoerder is, hebben de laatste goederen eigendom worden besteld of heeft. Een enkele volgorde maar niet al bestaat, als u verschillende producten bestelt op hetzelfde moment. Elk product moet worden gerelateerd aan elkaar. Geleverde zaken in meerdere gedeeltelijke verzendingen of stukken, is de periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop u of een derde partij genomineerd door u, die niet een vervoerder is, nam de laatste uitzending van het laatste stukje van onroerend goed of een gedeelte van of bevat. Om te oefenen uw herroepingsrecht, naar ons,
Mobila Verwaltungs GmbH,
Annabergstr. 164
D 45721 Haltern am See
Tel: 0049 2364 6142
Fax: 0049 2364 69493,
E-Mail: info@surfbox.de
met een unieke instructie (bijvoorbeeld een brief per post, fax, E-Mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis stellen. U kunt een monster domeinnaamannulatie-formulier, dat echter is niet vereist. U kunt langs elektronische weg het voorbeeldformulier voor de annulering, of een andere duidelijke uitleg op onze Web-pagina surfbox.de invullen en indienen. Maak gebruik van deze mogelijkheid, dus we u een bevestiging van de ontvangst van dergelijke herroeping onmiddellijk (bijvoorbeeld per E-mail sturen).

Speciale notities

Uw herroepingsrecht vervalt vroegtijdig indien de overeenkomst door beide partijen op uw uitdrukkelijk verzoek voltooid is voordat u uw recht van herroeping hebben uitgeoefend.
Bent u een ondernemer in de zin van § 14 van de wet op de sluiting van het Verdrag in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige activiteit en burgerlijk wetboek (BGB), bestaat het herroepingsrecht niet.
Gevolgen van herroeping
Als u annuleert deze overeenkomst, hebben we alle betalingen die we hebben ontvangen van u met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit dit dat u een ander type van levering hebt gekozen, zoals aangeboden door ons, beste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen te rekenen vanaf de dag terugbetalen, waarop de communicatie is ontvangen uw intrekking van deze overeenkomst met ons. We gebruiken de dezelfde betaalmiddelen die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie voor terugbetaling, tenzij iets anders uitdrukkelijk is overeengekomen met u; in geen geval worden kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling. We mogen weigeren een restitutie, totdat we de goederen terug ontvangen of u laten zien heeft dat u de goederen hebt teruggezonden, is afhankelijk van welke de eerdere datum. Je hebt de goederen snel en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag op die hebben ingediend uw annulering naar ons, Mobila bedrijf, Anne berg str. 164, moeten worden teruggegeven aan houders D 45721 of doorgeven. De deadline is gerespecteerd, als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt of overgedragen aan de expediteur, wij bestellen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten voor de terugkeer van de niet-pakket scheepvaart ingeschakeld goederen (dakkoffers), die worden opgepikt door doorsturen, zijn dezelfde die u voor het goederenvervoer per spoor in hoogte betaalt + 50%. Pakket-ingesteld goederen zoals reserveonderdelen of imperiaal van de auto regelen een vrije terugkeer, op uw kosten of kosten van 15,00 EUR terug in Duitsland (plus een andere 30,00 euro uit het buitenland). U moet alleen komen voor een mogelijk verlies in waarde van de goederen indien dit verlies in waarde op een voor het testen van de textuur, als gevolg van onnodige handling eigenschappen en werking van de goederen.
Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

8 Prijzen en leveringen, betalingsopties

Alle prijzen zijn in EURO, inclusief BTW van het ontvangene land en exclusief verzendkosten. De prijs op het moment van de bestelling is geldig. Levering vindt plaats binnen Europa. Levertijden en verzendkosten kunnen in het buitenland verschillen van de Duitser, en worden verkregen via de telefoon als niet wordt opgegeven. Al, kunt u een levering datum bij het bestellen. Als we uw bestelling omhoog tot 11 uur op een werkdag ontvangen, kan de verkoper leveren binnen 2 -3 werkdagen in Duitsland. Een uitdrukkelijke levering op de volgende werkdag is een extra bedrag van 30 EUR binnen Duitsland. Als een product niet voorraad artikelen op voorraad is, ontvangt u onmiddellijk een telefoon of schriftelijke informatie over de nieuwe leverdatum. Natuurlijk, in dit geval, hebt u de mogelijkheid de bestelling te annuleren als u niet de latere leveringsdatum kan aanvaarden.
Voor leveringen binnen Duitsland biedt de verkoper de volgende betalingsopties:
Europese domiciliëring
– voorschotoverdracht
– Cash/debetkaart voor pickup in de winkel in D-Haltern am See
– PAYPAL
De verkoper biedt na betaling voor leveringen in het buitenland:
-Cash tevoren
-PAYPAL
Voor leveringen naar landen buiten de EU (bijvoorbeeld Zwitserland), kunnen meer tegen betaling in het bijzondere geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klanten. Deze omvatten bijvoorbeeld, kosten voor de overdracht van geld door kredietinstellingen (zoals overdracht vergoedingen, uitwisseling vergoedingen) of juridische invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld tarieven).
In SEPA betaling via domiciliëring, zal de verkoper een gestandaardiseerde economische gegevens inhalen.

9 Verzending

Www.surfbox.de of box2000.com betaalt u meestal een verzending Duitsland per dakkoffer inclusief verpakking van 49,00 EUR voor dakkoffers tot 230 cm, 99,00 EUR voor alle andere vakken/branding dakkoffers met uitzondering van grote MALIBUS, 119,00 euro werd toegekend voor de grote Jumbos. Deze ladingen en ook overzeese vracht worden gespecificeerd in het bestelproces. Op de website van de vracht kan “Verzendkosten” worden gezien tevoren. Hierbij de vracht- en verpakkingskosten zijn slechts gedeeltelijk bedekt, de verkoper doet de rest. Het verschepen van vervangingsonderdelen en toebehoren zal worden belast met per zending momenteel 9,90 euro in Duitsland.
De commerciële klant (werkgever) draagt het risico van verlies of beschadiging van de goederen zo snel als de verkoper heeft overhandigde de goederen aan het transportbedrijf.
Wij willen u erop wijzen dat een door u aan de expediteur verleende parkeervergunning voor uw rekening is in geval van beschadiging of verlies van de goederen.

10 Garantie

(1) Indien de geleverde items hebben duidelijke materiaal- of fabricagefouten, inclusief transportschade, dan kunt u klagen dergelijke fouten onmiddellijk tegen de verkoper. Het missen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. Voor al die tijdens de wettelijke garantietermijn van 2 jaar gebreken aan de goederen de wettelijke aanspraken van toepassing zijn op hun keuze. Uitgesloten zijn alle speciale items die zijn gebruikt of beschadigd. De wettelijke garantietermijn is voor deze goederen 1 jaar, met de beschreven fout wordt uitgesloten van de garantie.(2) De Mobila GmbH aanvaardt voor alle dakkoffers, die door MOBILA worden verkocht onder de naam SURF LINE BOX of Box.2000, een garantie (garantie) van 5 jaar op materialen en vakmanschap in vergelijking met de in de rekening van de koper geregistreerd (de eerste keer kopers) uit datum van aankoop. MOBILA aanvaardt tijdens de garantieperiode defecten in materialen en vakmanschap, hetzij door het herstel van de beschadigde onderdelen of vervangen (afhankelijk van de beoordeling van MOBILA uit), zonder dat de berekening van de kosten die aan de eerste koper op. De hieronder genoemde uitzonderingen moeten worden nageleefd. De eerste koper moet de kosten voor de terugkeer van het product kosten te dragen. Voor de verwerking van de schade de oorspronkelijke factuur wordt ingediend.(3) De garantie geldt niet voor schade die is veroorzaakt buiten de invloed van MOBILA; Dit omvat onder meer, Misbruik van het product, overbelasting of montage en gebruik niet in overeenstemming met de MOBILA montage-instructies, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. De garantie heeft geen invloed op schade veroorzaakt door ongelukken, stormschade, onrechtmatig gebruik van het voertuig of door de bestaande schade aan het voertuig waarop de dakkoffer MOBILA werd gemonteerd, ontstaan. Uitgesloten zijn schade als gevolg van onjuiste installatie van het vooraf samengestelde dakdrager. MOBILA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk vastzetten van de lading, dat wil zeggen, zijn verschillend zoals aanbevolen door MOBILA, ontstaan. Tijdens de garantieperiode, wordt de oorspronkelijke koper recht op herstel of vervanging van beschadigde MOBILA product. Alle daaropvolgende en extra schade is uitgesloten van deze garantie. Schade aan het voertuig, de lading of andere mensen en activa zijn eveneens uitgesloten van deze garantie. Elk gebruik en de installatie van de dakkoffer op uw voertuig bij harde wind op eigen risico.

(4) De bovenstaande bepalingen beperken noch de rechten van de oorspronkelijke koper in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, noch op de rechten jegens MOBILA waarop de koopovereenkomst is gesloten. Dit geldt met name voor garantieclaims, die in het algemeen blijven.

(5) De rechten in geval van defecten van de goederen wordt beheerst door de wettelijke bepalingen.

(6) aanspraken van ondernemers die handelaren in de zin van het HGB naar voren gebracht dat deze hun toekomt op grond van § 377 HGB inspectie en klacht nageleefd correct schriftelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Deze meldingsplicht geldt niet voor klanten die de consument in de zin van § 13 BGB.

(7) De verjaringstermijn van de ondernemers is 12 maanden voor nieuwe goederen, berekend op basis van de overdracht van risico’s voor de aannemer; voor gebruikte goederen of speciale garantie voor ondernemers is uitgesloten. Deze verkorting van de garantieverplichting geldt niet voor klanten die de consument in de zin van § 13 BGB.

11 Eigendomsvoorbehoud

Op alle door ons geleverde producten, we reserveren de eigenschap tot alle van onze vorderingen tegen u of de geadresseerde van de goederen, wordt voldaan. Dit betreft ook toekomstige opkomende eisen. Te beweren van ons eigendomsvoorbehoud, zijn wij gerechtigd te eisen de onmiddellijke publicatie van het artikel, met uitsluiting van enig recht van retentie. Op wettige wijze gevestigd of onbetwiste tegen claims zijn uitgesloten.

12 Betalingen, vervaldatums, betaling

De goederen zijn optioneel gespecificeerd zoals uiteengezet in punt 8. Als u op uw betalingen in gebreke bleef, dus we behouden het recht om te laden u kosten in rekening gebracht. Voorschot is overeengekomen, de betaling is verschuldigd binnen een week na bestelling, in ieder geval voorafgaand aan levering. Als u voor de betaling methode incasso en bankrekeninggegevens van de klant selecteert, is de verkoper gerechtigd revocably te verzamelen het factuurbedrag van de opgegeven account van de klant. De automatische incasso plaatsvindt, een week na levering aan de klant. De domiciliëring wegens gebrek aan voldoende middelen of wegens die aangeeft van een valse bank account als niet ingewisseld of debiteren van de klant objecten, hoewel hij geen recht heeft om dit te doen, de klant heeft te dragen van de kosten die door de omkering van de kredietinstelling als hij moet dit vertegenwoordigen.
De SEPA direct debit mandaat referentie en het identificatienummer van de schuldeiser is meegedeeld aan de klant rechtstreeks met bevestiging van de bestelling.
Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid voor een bezoek aan de goederen rechtstreeks van de verkoper op de plek, te kopen en te nemen. In dit geval de aankoop niet worden gedekt door de Akte van verkoop op afstand.
Speciale orders zijn te betalen op voorhand en uitgesloten van de uitwisseling.

13. Aansprakelijkheid voor defecten van onze internetpagina ‘s

We kunnen niet garanderen dat onze website aan uw eisen voldoen en zijn op alle tijden, ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij tot uw dienst. U gebruikt deze sites op uw eigen risico. Wij doen niet aanvaarden geen aansprakelijkheid over de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de website, en noch voor de juistheid van de gepresenteerde informatie.

14 Bescherming van intellectuele eigendom

Alle weergegeven informatie, foto’s, video’s, tekeningen, geluiden, enz., evenals hun plaatsing op onze internetpagina’s zijn onderworpen aan de bescherming van de wet op het auteursrecht en andere wetten voor bescherming. De inhoud van deze Internet pagina’s kunnen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, of geplaatst naar andere sites. We publiceren bevatten beelden die onder het auteursrecht van derden zijn. Tenzij anders vermeld, zijn alle gepubliceerde handelsmerken beschermd door handelsmerk wet. Wij verlenen geen licentie voor het gebruik van onze intellectuele-eigendomsrechten of de derde-partij.

15. Toepasselijk recht

Het is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De uniforme VN aankoop recht (Conventie omtrent overeenkomsten betreffende de internationale verkoop van artikel v. afgeweken) en waarvan de toepassing uitdrukkelijk uitgesloten is.
Hof van jurisdictie en plaats van uitvoering voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de Mobila GmbH is de zetels van de verkoper, tenzij de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiekrechtelijke of een speciaal fonds onder.

16 Informatie-eisen

Tijdens het bestelproces maakt u uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen en beschikbaar gesteld voor derde partij door ons.

17 Contact

Wij zijn beschikbaar voor u van maandag tot zaterdag, van 8-20 h oproep. Wij vragen vragen of klachten worden aangepakt op
per E-Mail: info@surfbox.de of per fax aan 0049 (0) 2364 69493
telefonisch bestellen van de dienst Mobila 0049 (0) 2364 6142 of schrijven naar Mobila Verwaltungs GmbH, Anne berg str. 164, D 45721 Haltern am see.

18 Orders van niet EU-landen zoals Zwitserland

De volgorde is vereist voor worden betaald in het land van bestemming van de toekomende omzetbelasting op de invoer.

19 geschillenbeslechting op het gebied van de consument

Geschillen met de EU-wijde online winkelen kan gemakkelijk worden opgelost in de toekomst. Hiervoor heeft de EU-richtlijn 2013/11 / EU met betrekking tot alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken en een bijbehorende verordening (art. 14 van het ODR-Verordening nr 524/2013).

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) aan, die u hier kunt vinden:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.