5 jaar garantie op glasvezel-kunststof en vakmanschap!

Mobila GmbH geeft op alle dakboxen die door Mobila onder de naam MOBILA SURF LINE BOX of Box.2000 worden verkocht, 5 jaar garantie op materiaal en vakmanschap aan de op de factuur geregistreerde koper (oorspronkelijke koper) vanaf de datum van aankoop. Voor zakelijke klanten, de garantie is een jaar na de datum van aankoop. MOBILA neemt tijdens de garantieperiode defecten in materiaal en vakmanschap op zich door beschadigde onderdelen te herstellen of te vervangen (afhankelijk van de beoordeling van MOBILA) zonder dat de oorspronkelijke koper hiervoor kosten worden aangerekend. Daartoe moet aan de onderstaande voorwaarden voldaan zijn. De eerste koper neemt de kosten voor het terugzenden van het product op zich. Om het schadegeval te kunnen behandelen, moet de originele factuur ingediend worden. Garantie wordt niet toegekend op schade die buiten de controle van MOBILA ontstaan is; dit omvat ondoelmatig gebruik van het product, overbelasting of montage en gebruik niet conform de MOBILA montage-instructies, richtlijnen en veiligheidseisen. De garantie is niet van toepassing op schade die veroorzaakt werd door ongelukken, onwettig rijgedrag of bestaande schade aan het voertuig waarop de dakbox MOBILA werd gemonteerd. Uitgesloten zijn beschadigingen die door een foutieve installatie van de eerder gemonteerde imperiaal werden veroorzaakt. MOBILA is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door een onjuiste beveiliging van lading, dat wil zeggen anders dan door MOBILA aanbevolen. Het gebruik / installatie van de dakkoffer in sterke wind is op uw eigen risico.

Tijdens de garantieperiode heeft de oorspronkelijke koper recht op herstel of vervanging van het beschadigde MOBILA-product. Deze garantieregeling is niet van toepassing op gevolg- en bijkomende schade in welke vorm dan ook. Deze garantieregeling is niet van toepassing op schade aan het voertuig, de vracht of andere personen en activa . De bovenstaande bepalingen beperken de rechten van de oorspronkelijke koper in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen niet en doen evenmin afbreuk aan de rechten tegenover MOBILA waarmee de koopovereenkomst werd gesloten. Dit geldt vooral voor garantieclaims die als geheel blijven bestaan.

Haltern am See, juni 2014

Garantie
Garantie